השלכות המיסוי בהליכי גירושין

שואלים אותי לא מעט האם העברת נכסים במסגרת הליך הגירושין פטורה ממס.

כידוע הליך הגירושין הינו הליך משפטי כפוי לכן, הנכסים המועברים במסגרת ההליך אינם יכולים ליהנות מהפטור שחל על מתנות.

 

כאשר מבצעים "איזון משאבים" יש להעביר נכסים מבן זוג אחד למשנהו, הכלל הוא כי העברת נכס בין בתמורה ובין אם לא עשויה להיות חייבת במס.

חוק המקרקעין/פקודת מס הכנסה מקנים פטור במקרים מסוימים.

סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי העברה חייבת להיעשות עפ"י פסק דין שניתן בהליך הגירושין.

מדובר בעצם על דחיית ארוע המס (כלומר כאשר מועבר נכס מקרקעין בהליך הגירושין, העברה עצמה פטורה ממס אולם כאשר בן הזוג, מקבל הנכס ימכור אותו יכנס המוכר לנעלי בן הזוג המעביר, כאילו המעביר מוכר את הנכס.  

בפקודת מס ההכנסה לא קיים פתרון כמו בחוק מיסוי מקרקעין, על כן במקרה של העברת נכס מטלטלין, כספים חברות וכו' עשוי להיות מחוייבת במס תחוייב במס אולם לאחרונה רשות המיסים אפשרה לשני בני זוג כשכל אחד מהם החזיק ב- 50% ממניות של חברה פרטית להסדיר את הבעלות על מניות החברה מבלי שהדבר ייחשב ארוע מס וזאת למרות שאין הוראות ברורות וזה בגלל שהדבר נעשה במסגרת הליך הגירושין. 

 

 

המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ונועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד עו"ד אירנה אייזנברג אינה אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר במאמר זה.

תגובות