איך לערוך צוואה בצורה נכונה?

מה קורה כאשר הצוואה מפלה באופן קיצוני בין אחים? ומה במקרה שהצוואה מנשלת את אחד האחים לגמרי? מה ניתן לעשות נגד רצון ההורים?

לכל אדם יש את החופש המוחלט איך לחלק את רכושו ונכסיו. אולם על מנת שצוואה תחשב תקנית ושיהיה קשה לבטל אותה חייבים לנסח את הצוואה לפי הכללים שבדין. כמו כן חשוב להקפיד שהניסוח של הוראות הצוואה, מועדי העברת הנכסים, התנאים ואופן החלוקה שומרים על האינטרסים של המוריש, ושל היורשים בעתיד. לכל הוראה יש משמעות ויכולות להיות השלכות כלכליות וכן מבחינת מיסוי.

 

במקרה שאחד הצדדים המתנגד לצוואה או שיש חשש לזיוף או שהיורשים מבקשים לשנות ביניהם את סדר החלוקה יש חשיבות לדרך בה נכתבה הצוואה לכן בהחלט מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

דוגמאות:

  1. במידה ורצונכם להדיר/לנשל את אחד היורשים החוקיים או הפוטנציאליים מומלץ לכתוב הוראה מפורשת בצוואה,כדאי גם להוריש חלק מינורי וזאת על מנת להוכיח ליורש כי הוא לא "נשמט בטעות" מהצוואה.
  2. מקרה בו ההורים דואגים לאחד הילדים וליכולת השתכרותו (לא במקרה של חסוי) ורוצים להוריש את רכושם לילד זה בלבד, מומלץ להוריש לילדים אחרים חפצים ספציפיים בעל ערך סנטימנטלי רב. כמו כן מומלץ להשאיר ליורשים המנושלים מכתב אישי עם הסבר למניעי ההורים ולהשאיר עותק מהמכתב למנהל עזבון (למקרה ותוגש התנגדות לצוואה) .

 

לסיכום האדם חופשי לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו גם אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם רצון היורשים. בית המשפט מתייחס בפסיקתו לעיקרון המנחה בדיני הירושה, לפיו יש לקיים את רצון הנפטר וכל עוד הצוואה מנוסחת על פי הכללים שבחוק ולא מוטל ספק בדבר צלילות המוריש, היורשים יצטרכו לקבל את המציאות ואת רצון המוריש.

 

המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ונועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד עו"ד אירנה אייזנברג אינה אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר במאמר זה.

תגובות